Освітній процес

Освітній процес

        Організація та проведення освітнього процесу здійснюється у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту», в межах Базового компоненту дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку  «Українське дошкілля», програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», діючих навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, затверджених Міністерством освіти і науки України. 

        Освітній процес у  дошкільному закладі регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період   та  підпорядковується режиму дня, який розробляється і затверджується адміністрацією. В режимі дня визначається: тривалість сну для кожної вікової групи, загальна тривалість прогулянки протягом дня, норми інтелектуальних та фізичних навантажень.

      На 1 вересня розробляється і затверджується на педагогічній раді розклад організованої освітньої діяльності (занять), відповідно до гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності. Протягом дня рівномірно розподіляються види діяльності дітей залежно від бажання та інтересу дітей.

 Робота педагогічних працівників регламентується перспективним та календарним планом.  Форми планування затверджені на педагогічній раді 30 серпня 2018 року.

  • В освітньому процесі використовуються наступні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття);
  • самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька);
  • індивідуальна робота по всіх розділах програми;
  • спостереження;
  • екскурсії;
  • дитячий туризм;
  • свята та розваги;
  • гуртки тощо.

       Враховуючи індивідуальні та вікові можливості дітей вони проводяться фронтально, підгрупами чи індивідуально. Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні, ігрові заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей.

  • Організована навчальна діяльність планується переважно в першу половину дня.
  • У другій половині дня домінує розвивально-виховна зайнятість із фізичної культури, образотворчої, трудової, театральної діяльності.                                                                     
error: Content is protected !!